Foot and bicycle bridge in Poznań – 3st prize International Competition

Client: City of Poznań

Status: International Competition – 3st prize

The basic idea of the project is to connect the historical part of the city with modern, scientific areas of the Poznan University of Technology by creating a footbridge as an element of the icon of modernity in the city. After conducting specialist analyzes and urban, material and structural studies, it was proposed to create a foot and bicycle bridge using the most modern ultrahigh-performance concrete (UHPC). Thanks to that, there was designed an unprecedented bridge in Poland with a minimal slenderness (80 centimeters in an amplitude of 100 meters span) while having the minimum number of support pillars. The bridge is so light that its form is barely visible from a distance. The lightness and dynamism were emphasised at the entrances and descents on the banks of the river. The bridge has modern lighting hidden in glass balustrades. There was also used a construction concrete in the fabric forming technique as a part of the surface covering.


 

Kładka pieszo-rowerowa nad Wartą – III nagroda w międzynarodowym konkursie

Inwestor: miasto Poznań

Status: projekt konkursowy – III nagroda

Podstawową ideą projektu jest połączenia historycznej części miasta z nowoczesnymi, naukowymi obszarami Politechniki Poznańskiej poprzez utworzenie kładki jako elementu ikony nowoczesności Poznania. Po przeprowadzeniu specjalistycznych analiz i badań urbanistycznych, materiałowych i konstrukcyjnych, zaproponowano utworzenie kładki pieszo – rowerowej z najnowocześniejszego betonu ultrawysokowartościowego (UHPC – Ultra High Performance Concrete), zaprojektowany został niespotykany dotąd w Polsce kształt mostu o minimalnej smukłości (80 cm w amplitudzie 100 m przęsła) przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej ilości podpór. Forma mostu zaprojektowana została w taki sposób, aby konstrukcja z odległości wydawała się prawie niewidoczna. Lekkość mostu oraz jego dynamizm zaakcentowany został przy wejściach oraz zejściach na brzegach rzeki. Most posiada nowoczesne oświetlenie ukryte w szklanych balustradach. Jako element pokrycia wierzchniego użyto betonu rzeźbionego w technice fabric forming.

 

CONTACT

EMAIL:
studio@architecture-see.com
TEL 1:
(+48) 883 646 683
TEL 2:
(+48) 605 976 505

SEE.ARCHITECTURE

see. Sp. z o. o.
Zdobywców Monte Cassino 37/3 Street
61-695 Poznań
NIP: 777 323 70 73
REGON: 302673567
KRS: 0000502274

STUDIO

We are an experienced team of architects, engineers and designers. Our works is a mixture of beauty with functionality and durability of the structure. Thanks to specialized team of architects civil, mechanical and enviromental engineers we can provide you fully comprehensive services.