Axis of Health Complex – Office Building, Hotel, Stable – Bytyń

Clients: private

Status: project in progress

The main idea of the project was to link areas of human spaces with pure nature. The connection of human – animal – nature, was presented with compositional buckle, which has become the main axis of the building. It combines the human sphere with the sphere of animal. The whole premise is consisted of two blocks – the Office Building of Envi Pro and Stables with the Hotel. The complex has been designed on east – west line and bonded with the central square. Interior design is based on the open space with spacious mezzanino. Status – under construction. Planned completion of works – beginning of 2017.


 

Kompleks rekreacyjny – Oś Zdrowia – Bytyń

Inwestor: prywatny

Status: projekt w trakcie realizacji

Autorzy: see.architecture Idea projektu polega na powiązaniu obszarów przebywania człowieka, z obszarami naturalnymi. Zestawienie człowiek – zwierzę – przyroda, podkreślone zostało klamrą kompozycyjną, którą stała się główną osią zabudowy. Łączy ona sferę ludzką ze sferą zwierzęcą. Całość założenia, składająca się z dwóch brył architektonicznych – budynku firmy i stajni z hotelem, zaprojektowana została w linii wschód – zachód i połączona za pomocą placu wejściowego. Dzięki takiemu ustawieniu osi, utworzony został ciąg komunikacyjny, umożliwiający swobodne przejście między budynkami i pomieszczeniami wewnątrz. Architektura wnętrza bazuje na otwartości przestrzeni, zapewnionej przez obszerne antresole.

CONTACT

EMAIL:
studio@architecture-see.com
TEL 1:
(+48) 883 646 683
TEL 2:
(+48) 605 976 505

SEE.ARCHITECTURE

see. Sp. z o. o.
Zdobywców Monte Cassino 37/3 Street
61-695 Poznań
NIP: 777 323 70 73
REGON: 302673567
KRS: 0000502274

STUDIO

We are an experienced team of architects, engineers and designers. Our works is a mixture of beauty with functionality and durability of the structure. Thanks to specialized team of architects civil, mechanical and enviromental engineers we can provide you fully comprehensive services.