Large Office Building

Clients: LARK MODULAR CONSTRUCTION SYSTEMS

Status: concept project

Autors: see.architecture

The building was designed as a large office building, in the form of a quadrilateral. The office building has 4 floors, composed of a simple modular grid. The core of the building are modules for staircases, conference rooms, toilets, and kitchen – areas without the need for natural light. External wall modules have been designed as office rooms for a maximum of four employees, with the possibility of joining rooms into one larger space. Strings of sanitary, ventilation and electrical installations are provided in installation shafts of central modules – in the core of the building. In order to increase space, office modules do not have their own ventilation shafts – the main ventilation sequences are provided for in the technical module, which is the central installation center of the building. The office building, due to the need for increased security, has separate communication sections in the form of staircases and elevators, located in independent modules. The external walls of the office building were designed in the form of glazed facades.


 

Budynek biurowy

Inwestor: LARK MODULAR CONSTRUCTION SYSTEMS

Status: projekt koncepcyjny

Autorzy: see.architecture

Obiekt zaprojektowany został jako wielkogabarytowy budynek biurowy, o formie czworoboku. Biurowiec posiada 4 kondygnacje, złożone z prostej siatki modułowej. Rdzeń obiektu stanowią moduły klatek schodowych, sal konferencyjnych, toalet i kuchni – obszary bez potrzeby doświetlenia światłem naturalnym. Moduły ścian zewnętrznych zaprojektowane zostały jako pomieszczenia biurowe przeznaczone dla maksymalnie czterech pracowników, z możliwością połączenia pokoi w jedną większą przestrzeń. Ciągi instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych przewidziane zostały w szachtach instalacyjnych modułów centralnych – w rdzeniu budynku. W celu zwiększenia przestrzeni, moduły biurowe nie posiadają własnych szachtów wentylacyjnych – główne ciągi wentylacyjne przewidziane zostały w module technicznym, będącym centralnym ośrodkiem instalacyjnym budynku. Obiekt biurowy, ze względu na potrzebę zwiększonego bezpieczeństwa, posiada odrębne piony komunikacyjne w postaci klatek schodowych i wind, zlokalizowane w niezależnych modułach. Ściany zewnętrzne budynku biurowego, zaprojektowane zostały w postaci przeszklonych fasad.

CONTACT

EMAIL:
studio@architecture-see.com
TEL 1:
(+48) 883 646 683
TEL 2:
(+48) 605 976 505

SEE.ARCHITECTURE

see. Sp. z o. o.
Zdobywców Monte Cassino 37/3 Street
61-695 Poznań
NIP: 777 323 70 73
REGON: 302673567
KRS: 0000502274

STUDIO

We are an experienced team of architects, engineers and designers. Our works is a mixture of beauty with functionality and durability of the structure. Thanks to specialized team of architects civil, mechanical and enviromental engineers we can provide you fully comprehensive services.