Multi family housing estates

Clients: LARK MODULAR CONSTRUCTION SYSTEMS

Status: project in progress

Autors: see.architecture

Multi-family housing in the form of a housing estate is the largest overall construction of housing and modular housing. Objects formed in housing tissue with a central square and park greenery. A single object forming the letter L was made of one, two and three-module flats. A three-floor building with stepped terraces, belonging to the crowning flats. The building has an independent internal staircase with spiral stairs and, alternatively, a central elevator. As additional evacuation stairs, modules for staircases, entirely a separate fire zone, were proposed. The common corridors are part of the module’s construction. The apartments have separate installation shafts. The central installation node was placed on the ground floor in a separate technical module. The building also has modules with smaller areas, used as entrance areas (hall) and storage and technical vestibules.


 

Budynek wielorodzinny modułowy

Inwestor: LARK MODULAR CONSTRUCTION SYSTEMS

Status: projekt w trakcie realizacji

Autorzy: see.architecture

Zabudowa wielorodzinna w postaci osiedla, to największe gabarytowo założenie budownictwa mieszkaniowo – modułowego. Obiekty uformowane w tkankę osiedlową z centralnym placem i zielenią parkową. Pojedynczy obiekt tworzący literę L utworzony został z mieszkań jedno, dwu i trzymodułowych. Budynek trzykondygnacyjny ze schodkowymi tarasami, należącymi do mieszkań wieńczących. Zabudowa posiada niezależną wewnętrzną klatkę schodową z konstrukcją schodów zabiegowych oraz alternatywnie z centralną windą. Jako dodatkowe schody ewakuacyjne zaproponowane zostały moduły klatek schodowych, będące w całości osobną strefą pożarową. Korytarze wspólne stanowią część konstrukcji modułu. Mieszkania posiadają osobne szachty instalacyjne. Centralny węzeł instalacyjny umieszczony został na parterze, w osobnym module technicznym. Budynek posiada także moduły o mniejszych powierzchniach, użyte jako obszary wejściowe (hol) oraz przedsionki magazynowo – techniczne.

CONTACT

EMAIL:
studio@architecture-see.com
TEL 1:
(+48) 883 646 683
TEL 2:
(+48) 605 976 505

SEE.ARCHITECTURE

see. Sp. z o. o.
Zdobywców Monte Cassino 37/3 Street
61-695 Poznań
NIP: 777 323 70 73
REGON: 302673567
KRS: 0000502274

STUDIO

We are an experienced team of architects, engineers and designers. Our works is a mixture of beauty with functionality and durability of the structure. Thanks to specialized team of architects civil, mechanical and enviromental engineers we can provide you fully comprehensive services.