Science and Sensory Park in Plewiska City

Clients: community of Komorniki

Status:  Planned completion works – beginning of 2023


Park Nauki i Sensoryki w Plewiskach

Inwestor: Gmina Komorniki

Status: Planowane ukończenie budowy w 2023 r

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Idea koncepcyjna zakłada podzielenie projektowanego terenu na cztery strefy funkcjonalne.

Od strony północnej zaprojektowany został przestronny parking dla samochodów osobowych wraz z miejscami postojowymi dla autobusów. Parking stanowi strefę przelotową łączącą zaproponowane rondo na ulicy Kolejowej z ulicą Szkolną na południowym zachodzie.

Kolejna strefa, to obszar rekreacyjny umożliwiający organizację koncertów, zabaw i targów zewnętrznych. W strefie pozostawiono sztuczny zbiornik wodny i zaproponowano wyrównanie brzegu, tworząc staw będący częścią założenia parku. Obszar jest również częścią przejściową z parkingu.

Strefę trzecią zaprojektowano jako główny trakt pieszy łączący ulicę Kolejową z ulicą Szkolną, będący reprezentacyjnym wejściem na teren parku. Trakt od strony wschodniej posiada wewnętrzny, mniejszy park orientacji przestrzennej połączony z placem zabaw i siłownią zewnętrzną. Uwaga: dopuszcza się rezygnację z parku orientacji przestrzennej i pozostawienie wyłącznie ścieżek, zieleni i małej architektury. Na trakcie od strony zachodniej zaproponowano utworzenie przestrzeni dla widowni w postaci amfiteatralnych tarasów. Zabieg ten pozwolił na wyniesienie widowni, umożliwiając bezproblemowy odbiór koncertów oraz zapewniając miejsca do siedzenia oraz przestrzeń zadaszoną. Całość traktu posiada spójny charakter kompozycyjno-przestrzenny w postaci przeplatających się pasów zieleni, posadzki oraz tarasów widowni.

Czwarta strefa założenia stanowi pozostawiony i odrestaurowany budynek obory, przystosowany do funkcji wystawienniczej wraz z możliwością użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Dodatkowo od strony wschodniej budynku przedstawiono możliwość dobudowania dodatkowego obiektu wystawienniczo-koncertowego z łącznikiem. Po tronie zachodniej utworzony został teren zieleni rekreacyjnej do wypoczynku lub organizacji imprez masowych. Na południe od budynków zaproponowano wewnętrzny plac – wydzieloną przestrzeń z utwardzoną powierzchnią, pozwalającą na zorganizowanie targów wiejskich lub imprez wykorzystujących budynki wystawowe.

CONTACT

EMAIL:
studio@architecture-see.com
TEL 1:
(+48) 883 646 683
TEL 2:
(+48) 605 976 505

SEE.ARCHITECTURE

see. Sp. z o. o.
Zdobywców Monte Cassino 37/3 Street
61-695 Poznań
NIP: 777 323 70 73
REGON: 302673567
KRS: 0000502274

STUDIO

We are an experienced team of architects, engineers and designers. Our works is a mixture of beauty with functionality and durability of the structure. Thanks to specialized team of architects civil, mechanical and enviromental engineers we can provide you fully comprehensive services.