Primary school

Clients: LARK MODULAR CONSTRUCTION SYSTEMS

Status: concept project

Autors: see.architecture

Design of a modular public architecture object – a primary school with a central, open courtyard. The school building was designed as a linear sequence of modules with an internal corridor of inter-module communication. The facility has classrooms with technical rooms, study rooms, men’s and women’s toilets, with the possibility of creating a toilet for the disabled, main hall, duty room, rooms for teachers and management units, technical rooms as well as staircases adapted to evacuation requirements, placed in modules. The inter-module communication corridor was designed as a fully glazed façade, due to the need to provide significant illumination with natural light. Vertical lines of sanitary, ventilation and electrical installations have been designed in modules that are utility / technical rooms of classrooms. The strings feed the spaces of individual rooms. In addition, installation shafts are located in toilets and stairwells.


 

Szkoła podstawowa

Inwestor: LARK MODULAR CONSTRUCTION SYSTEMS

Status: projekt koncepcyjny

Autorzy: see.architecture

Projekt obiektu modułowego architektury publicznej – szkoły podstawowej z centralnym, otwartym dziedzińcem. Budynek szkoły zaprojektowano jako liniowy ciąg modułów z wewnętrznym korytarzem komunikacji międzymodułowej. Obiekt posiada sale lekcyjne z pomieszczeniami technicznymi, sale naukowe, toalety męskie i damskie, z możliwością utworzenia toalety dla niepełnosprawnych, główny hol, dyżurkę, pomieszczenia dla nauczycieli i jednostek zarządzających, pomieszczenia techniczne, jak również klatki schodowe dostosowane do wymogów ewakuacji, umieszczone w modułach. Korytarz komunikacji międzymodułowej zaprojektowany został, jako fasada w pełni przeszklona, ze względu na potrzebę zapewnienia znacznego oświetlenia światłem naturalnym. Pionowe ciągi instalacji sanitarnej, wentylacyjnej i elektrycznej zaprojektowane zostały w modułach będących pomieszczeniami gospodarczymi/technicznymi sal lekcyjnych. Ciągi zasilają przestrzenie poszczególnych sal. Dodatkowo szachty instalacyjne umiejscowione zostały w toaletach i klatkach schodowych.

CONTACT

EMAIL:
studio@architecture-see.com
TEL 1:
(+48) 883 646 683
TEL 2:
(+48) 605 976 505

SEE.ARCHITECTURE

see. Sp. z o. o.
Zdobywców Monte Cassino 37/3 Street
61-695 Poznań
NIP: 777 323 70 73
REGON: 302673567
KRS: 0000502274

STUDIO

We are an experienced team of architects, engineers and designers. Our works is a mixture of beauty with functionality and durability of the structure. Thanks to specialized team of architects civil, mechanical and enviromental engineers we can provide you fully comprehensive services.