Duperstructure of an existing building

Clients: LARK MODULAR CONSTRUCTION SYSTEMS

Status: concept project

Autors: see.architecture

The modular building being an alternative to traditional superstructures and extensions, which can not be made due to the weight of materials or any technical or temporary difficulties in the construction process. The presented superstructure was created on the roof of the shopping center as a rational development of the roof space. Modular facilities have adopted the character of dorms. The structure was designed as a two-floor modular belt surrounding the central green space. Communication to dorms takes place through the existing staircase of the shopping gallery. Apartments have their own entrance without an indirect corridor. The modules on the first floor have been designed with an external communication gallery, which is led by a separate staircase. The flats have bathrooms and a kitchenette. Connections for sanitary, ventilation and electrical switchboards are designed in shafts located on the outside of the module, with the possibility of control from the gallery.


 

Modułowa megastruktura na istniejącym budynku

Inwestor: LARK MODULAR CONSTRUCTION SYSTEMS

Status: projekt koncepcyjny

Autorzy: see.architecture

Zabudowa modułowa będąca alternatywą dla tradycyjnych nadbudów i dobudów, niemogących zostać wykonane ze względu na ciężar materiałów lub wszelkie trudności techniczne lub czasowe w procesie budowlanym. Prezentowana nadbudowa utworzona została na dachu galerii handlowej, jako racjonalne zagospodarowanie przestrzeni dachowej. Obiekty modułowe przyjęły charakter akademików. Zabudowa zaprojektowana została jako dwukondygnacyjna pas modułowy otaczający centralną przestrzeń zieloną. Komunikacja do akademików odbywa się przez istniejącą klatkę schodową galerii handlowej. Mieszkania posiadają własne wejście bez korytarza pośredniego. Moduły na piętrze zaprojektowane zostały z zewnętrzną galerią komunikacyjną, na którą prowadzą osobne konstrukcyjnie schody. Mieszkania wyposażone zostały w łazienki oraz aneks kuchenny. Przyłącza instalacji sanitarnej, wentylacyjnej i rozdzielnie elektryczne zaprojektowane zostały w szachtach zlokalizowanych po zewnętrznej stronie modułu, z możliwością kontroli od strony galerii.

CONTACT

EMAIL:
studio@architecture-see.com
TEL 1:
(+48) 883 646 683
TEL 2:
(+48) 605 976 505

SEE.ARCHITECTURE

see. Sp. z o. o.
Zdobywców Monte Cassino 37/3 Street
61-695 Poznań
NIP: 777 323 70 73
REGON: 302673567
KRS: 0000502274

STUDIO

We are an experienced team of architects, engineers and designers. Our works is a mixture of beauty with functionality and durability of the structure. Thanks to specialized team of architects civil, mechanical and enviromental engineers we can provide you fully comprehensive services.