U- Shaped Hotel

Clients: LARK MODULAR CONSTRUCTION SYSTEMS

Status: project in progress

Autors: see.architecture

A type of a large hotel facility consisting of three modular blocks connected together. Each block has three floors. Symmetrical blocks are modules connected in the corridor part. The central block is a connector, consisting of modules connected with each other only linearly. The hotel zones include 2 – bedrooms with a private bathroom, conference rooms, a hotel restaurant, a reception desk and technical and cleaning rooms. The object has staircases that are also evacuation routes – the wells are designed in the form of separate modules. Hotel corridors form part of the module’s construction. Facade glazing was proposed in the form of longitudinal windows. Rooms facing the courtyard are designed with internal terraces – loggias. Installation shafts are designed on the outside of the module to allow independent access to sanitary, ventilation and electrical installations.


 

Hotel U

Inwestor: LARK MODULAR CONSTRUCTION SYSTEMS

Status: projekt w trakcie realizacji

Autorzy: see.architecture

Typ dużego obiektu hotelowego składającego się z łączonych ze sobą trzech bloków modułowych. Każdy blok posiada trzy kondygnacje. Bloki symetryczne, stanowią moduły połączone w części korytarzowej. Blok centralny stanowi łącznik, składający się z modułów łączonych ze sobą wyłącznie liniowo. W skład stref hotelowych wchodzą 2 – osobowe pokoje z prywatną łazienką, sale konferencyjne, restauracja hotelowa, recepcja oraz pomieszczenia techniczne i porządkowe. Obiekt posiada klatki schodowe będące zarazem drogami ewakuacji – klatki zaprojektowano w postaci osobnych modułów. Korytarze hotelowe stanowią część konstrukcji modułu. Przeszklenia ścian fasadowych zaproponowano w postaci podłużnych okien. Pokoje usytuowane od strony dziedzińca, zaprojektowane zostały z wewnętrznymi tarasami – loggiami. Szachty instalacyjne zaprojektowano po zewnętrznej części modułu, w celu umożliwienia niezależnego dostępu do instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych.

CONTACT

EMAIL:
studio@architecture-see.com
TEL 1:
(+48) 883 646 683
TEL 2:
(+48) 605 976 505

SEE.ARCHITECTURE

see. Sp. z o. o.
Zdobywców Monte Cassino 37/3 Street
61-695 Poznań
NIP: 777 323 70 73
REGON: 302673567
KRS: 0000502274

STUDIO

We are an experienced team of architects, engineers and designers. Our works is a mixture of beauty with functionality and durability of the structure. Thanks to specialized team of architects civil, mechanical and enviromental engineers we can provide you fully comprehensive services.