„Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha” Konkurs „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
  • Nazwa: „Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha” Konkurs „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
  • Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu
  • Zakres: Projekt konkursowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy (4 odrębne postępowania)
  • Adres inwestycji: 1. Wałbrzych, część działki nr ew. 247/12, część działki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgórze, 2. Wałbrzych, działki nr ew. 279/37, 279/24, 279/26, 279/34, 808, obr. nr 33, 3. Wałbrzychu, działki nr ew. 490/1, obr. nr 33 Podgórze, 4. Wałbrzychu, część działki nr ew. 116/7, obr. nr 35 Rusinowa
  • Dane: 1. Powierzchnia całkowita 1238,65 m2, 2. Powierzchnia całkowita 4318,69 m2, 3. Powierzchnia całkowita 1537,07 m2, 4. Powierzchnia całkowita 2011,38 m2
  • Nagroda: I miejsce
  • Data: 2020

“Zielone podwórka” w Wałbrzychu to parki kieszonkowe, czyli tereny zieleni zakładane w mocno zurbanizowanej przestrzeni miasta, często zdegradowanej, gdzie brakuje miejsca na integrację z naturą. W ramach projektu zaplanowano cztery parki w mieście. Zostały one zrealizowane w kontekście założeń zielono – niebieskiej infrastruktury. W każdym z nich zaprojektowano ogrody deszczowe, które poprzez swoją specyfikę konstrukcyjną oraz zastosowaną roślinność wspomagają retencjonowanie wody w mieście. Taka działalność wspomaga ideę miasta – gąbki, gdzie dzięki tzw. małej retencji ograniczany jest spływ powierzchniowy wody, poprawiany jest mikroklimat, a także jakość powietrza i gleb. Zastosowanie roślinności wysokiej także ma swój udział w poprawie jakości środowiska, ale również ogranicza hałas. “Zielone podwórka” to także miejsca spotkań, spacerów, przestrzeń do wypoczynku i rekreacji oraz – poprzez wprowadzenie wielu eko-rozwiązań – mają wartość edukacyjną.

Przewiń na górę