• Nazwa: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze
  • Inwestor: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2A, 62-510 Konin
  • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy, uzgodnienie konserwatorskie
  • Adres inwestycji: Wąsosze 73a
  • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 1725,92 m2

Istniejący stan zagospodarowania terenu i najbliższego otoczenia

Zamierzenie budowlane zaprojektowane zostało na działce budowlanej o numerze 23/2, obręb Wąsosze nr 0033. Działka obejmuje teren o powierzchni 24500,0 m2 o kształcie nieregularnym.

Istniejący stan zagospodarowania terenu obejmuje budynek ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, budynek hangaru oraz garażu, parking zewnętrzny, częściowe utwardzenie wokół budynku. Stan istniejącego układu komunikacyjnego, budynków, nawierzchni i wyposażenia obiektu oceniany jest na niezadowalający i o niskim stanie utrzymania. Zadrzewienie jest nieregularne i skupione głównie w  południowej i południowo – wschodniej części działki tworząc park. We wschodniej części założenia znajduje się jezioro Wąsoskie. Obiekt położony jest na terenie dawnego parku dworskiego w Wąsoszach, objętego gminną ewidencją zabytków.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Założeniami w projekcie zagospodarowania terenu są:

  • stworzenie bezpiecznej i czytelnej przestrzeni dostępnej dla wszystkich użytkowników bez względu na ograniczenia ruchowe, orientacyjne czy poznawcze;
  • gładka nawierzchnia i dostępna przestrzeń dla osób z trudnościami w poruszaniu się;
  • przestrzeń ograniczona subiektywnie zwiększająca poczucie komfortu i intymności;
  • stworzenie miejsc do odpoczynku i integracji;
  • reprezentacyjność (strefa wejściowa do budynku);
  • spójna stylowo estetyka budynków i otoczenia wraz z elementami małej architektury poprzez operowanie formą, materiałami oraz barwą

Zgodnie z ww. założeniami opracowano koncepcję zagospodarowania otoczenia projektowanych budynków. Budynek A przeznaczono do adaptacji pod Wspomaganą Społeczność Mieszkaniową, natomiast lewe skrzydło aktualnie istniejącego budynku ulegnie rozbiórce, a w jego miejscu powstanie budynek B przeznaczony pod mieszkania chronione treningowe.

Zaprojektowano utwardzony parking, utwardzone dojścia do budynków, nową nawierzchnię placów przed budynkami A i B, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, elementy małej architektury takie jak pergola, ławki, kosze, pojemniki na rośliny czy stół szachowy oraz nowe nasadzenia, w tym dużych drzew liściastych. 

Układ przestrzenny oparto na motywie trójkąta, dostosowując do tego układ projektowanych pochylni dla osób niepełnosprawnych, pergolę oraz układ rabat roślinnych.Zarówno na placu przy budynku A, jak i B zaprojektowano nieskomplikowane wnętrza ułatwiające orientację. 

W materiałach na nawierzchnię placów zaproponowano wielkoformatowe płyty betonowe niefazowane, aby uzyskać gładką nawierzchnię, odpowiednią do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W przestrzeni zaproponowano kilka miejsc odpoczynku i integracji w postaci elementów małej architektury, takich jak ławki czy stół szachowy. Formy i rodzaje zastosowanych materiałów wykończeniowych czy roślinnych nawiązują do projektowanej elewacji budynków oraz projektowanej pergoli, stosując w projekcie otoczenia drewno, stal oraz formy podkreślające pionowy motyw lameli elewacyjnych. 

W projekcie szaty roślinnej zaproponowano drzewa liściaste o kolumnowym pokroju, drzewa i krzewy kwitnące wiosną oraz o atrakcyjnym wybarwieniu jesiennym, roślinność zadarniającą, a także roślinność zimozieloną i iglastą, aby zapewnić przestrzeni atrakcyjność o każdej porze roku.

Przewiń na górę