Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze
  • Nazwa: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze
  • Inwestor: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2A, 62-510 Konin
  • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy, uzgodnienie konserwatorskie
  • Adres inwestycji: Wąsosze 73a
  • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 1725,92 m2
  • Data: 2022

Projektowany obiekt położony jest w dawnym parku dworskim w Wąsoszach. Istniejący budynek szkoleniowo – wypoczynkowy przeznaczono do adaptacji pod Wspomaganą Społeczność Mieszkaniową, którego lewe skrzydło przeznaczono pod rozbiórkę i powstanie w jego miejscu nowego budynku, przeznaczonego pod mieszkania chronione treningowe. W procesie projektowym wzięto pod uwagę zmianę nasłonecznienia w skali dnia i roku, aby zapewnić jak największy dostęp naturalnego światła dla poprawy jakości życia użytkowników, ale także energetyki budynku. W rozwiązaniach materiałowych na elewacji oraz w zagospodarowaniu terenu wykorzystano drewno naturalne. W projekcie zagospodarowania terenu kierowano się dostępnością – zaprojektowano wygodne pochylnie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, nawierzchnię z niefazowanych płyt betonowych, a także nieskomplikowane przestrzenie ułatwiające orientację, wyposażone w elementy małej architektury do wypoczynku. W projekcie szaty roślinnej zaproponowano drzewa liściaste o kolumnowym pokroju, drzewa i krzewy kwitnące wiosną oraz o atrakcyjnym wybarwieniu jesiennym, roślinność zadarniającą, a także roślinność zimozieloną i iglastą, aby zapewnić przestrzeni atrakcyjność o każdej porze roku.

Przewiń na górę