• Nazwa: Dokumentacja budowlano-wykonawcza, projektowo-kosztorysowa budowy przedszkola z oddziałami żłobka w Jaroszowej Woli
  • Inwestor: Gmina Prażmów
  • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
  • Adres inwestycji: Jaroszowa Wola
  • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 2565,8 m2

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest projekt budynku przedszkola z oddziałami żłobka wraz z projektem wewnętrznej instalacji gazowej oraz z zagospodarowaniem terenu z dodatkową rozbiórką okablowania oświetlenia terenu działki z oprawami. Budynek posiada kategorię IX i XI. Dla budynku zaprojektowano także urządzenia budowlane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu takie jak:

– instalacja wodociągowa

– instalacja gazowa

– instalacja niskiego napięcia

– instalacja oświetlenia zewnętrznego wraz z oprawami na słupach i słupkach

– kanalizacja telekomunikacyjna dwuotworowa

– instalacja kanalizacji deszczowej wraz z dwoma zbiornikami wód opadowych

– instalacja kanalizacji wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe – zbiornik przeciwpożarowy z punktem poboru wody

– plac postojowy

– ogrodzenie wewnętrzne budynku

– furta na dojściu pożarowym w istniejącym ogrodzeniu

– miejsce przechowywania odpadów stałych (utwardzenie)

– utwardzenia – chodniki i dojścia

Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Budynek użytkowany będzie wyłącznie jako obiekt przedszkola z odrębnym obszarem oddziałów żłobka. Budynek wydzielony został na trzy części. Oddzielną część żłobka po stronie północnej, część przedszkola od strony południowej i część administracyjną i techniczno – gastronomiczną w części centralnej. Obszar żłobka usytuowany jest wyłącznie na parterze. Komunikacja zaprojektowana została jako osiowa (liniowa) wraz z wertykalną w postaci trzech klatek schodowych. Cechą charakterystyczną budynku są dwa centralne przebicia pionowe, tworzące wewnętrzne tarasy wraz z doświetlem.

Obszar wejściowe (wspólny)

Budynek posiada wspólne wejście do przedszkola i żłobka. W strefie wejściowej umieszczony został przedsionek z recepcją oraz obszar sanitarny dla rodziców. Wejście dla użytkowników zewnętrznych do stref żłobka i przedszkola możliwe jest jedynie przez obszar ochronny (przedsionek).

Obszar oddziałów żłobka

Pomieszczenia szatniowe

Ze względów higieniczno-sanitarnych żłobek wyposażony został w szatnię przelotową (zlokalizowaną przy wejściu) oraz wózkownię z bezpośrednim wejściem z szatni. Rozwiązanie funkcjonalne pozwala na zachowanie w strefach żłobka wyłącznie obszarów czystych.

Sale zajęć

Obszar żłobka złożony został z dwóch oddziałów po 16 dzieci na oddział. Każda sala zaprojektowana została jako niezależna, przeznaczona dla 2 wychowawców na salę, posiadająca strefy leżakowania i zabaw i jadalną. Sale wyposażone zostały we wspólne sanitariaty z pomieszczeniem dezynfekcji nocników.

Pomieszczenia dodatkowe

W żłobku zaprojektowano pomieszczenia socjalne, sanitariaty i dodatkowe – porządkowe oraz magazynowe. Żłobek połączony został z korytarzem technicznym komunikującym oddziały z kuchnią.

Piony komunikacyjne

Obszar żłobka posiada dodatkowo klatkę schodową umożliwiającą ewakuację przelotową i komunikację z przedszkolem.

Dodatkowe wejście

Część żłobka posiada dodatkowe wejście na zamknięty teren budynku (plac zabaw dla żłobka). Wejście używane jest wyłącznie w czasie sporadycznych wyjść na plac zabaw. W opisywanej części budynku przewidziano 4 osoby dorosłe będące stałymi użytkownikami żłobka.

Obszar oddziałów przedszkola

Pomieszczenia szatniowe

Ze względów higieniczno-sanitarnych przedszkole wyposażone zostało w szatnię przelotową (zlokalizowaną przy wejściu). Rozwiązanie funkcjonalne pozwala na zachowanie w strefie przedszkola obszarów czystych.

Sale zajęć

Obszar przedszkola złożony został z sześciu oddziałów po 25 dzieci na oddział. Każda sala zaprojektowana została jako niezależna, posiadająca strefy leżakowania i zabaw oraz nauki. Sale wyposażone zostały we wspólne oraz oddzielne toalety w zależności od sali. Dodatkowo przedszkole posiada dużą salę zajęć, przeznaczoną do użytku uzupełniającego takiego jak: imprezy okolicznościowe lub zajęcia ruchowe. Sala została wyposażona w osobne sanitariaty i dodatkową szatnię. Pomieszczenie posiada trzy wejścia ze względów bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Jadalnia

Obszar jadalniany przeznaczony do spożywania posiłków przez dzieci przedszkolne. Obszar połączony został z zapleczem sanitarnym dla dzieci. Jadalnia posiada dodatkowe wejście zewnętrzne. Zaplecze sanitarne umożliwia użytkowanie dzieciom bawiącym się na placu zabaw.

Pomieszczenia specjalistyczne

Na trzeciej kondygnacji zaprojektowane zostały gabinety specjalistów – gab. pielęgniarski, gab. psychologa, gab. pedagoga, gab. logopedy. 

Pomieszczenia dodatkowe

W przedszkolu na każdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia socjalno-szatniowe, sanitariaty pracownicze, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia porządkowe i magazyny podręczne. Na kondygnacji drugiej zlokalizowano magazyn główny. Na każdej kondygnacji utworzone zostały dodatkowe poczekalnie.

Piony komunikacyjne

Obszar przedszkola posiada dwie klatki schodowe – jedną umożliwiającą ewakuację oraz stanowiącą główny trzon komunikacji pionowej dla dzieci w przedszkolu (klatka czysta) oraz drugą techniczną, wraz z windą, przeznaczoną do sporadycznego użytkowania przez rodziców lub personel przedszkola (centralna) (klatka brudna).

W części przedszkola przewidziano stały pobyt 10 osób – kadry nauczycielsko  – specjalistycznej. 2.4. Obszar administracyjno – techniczny

Kuchnia

Obszar wydzielony, stanowiący zaplecze gastronomiczne budynku przedszkola, w skład którego wchodzą pomieszczenia przygotowywania posiłków, zmywalnie, pomieszczenia magazynowe, porządkowe, socjalne oraz wewnętrzna komunikacja. W części kuchennej zaprojektowano dodatkowe wyjście techniczne z pom. chwilowych odpadów. W części gastronomicznej przewidziano stały pobyt 3 osób.

Obszar techniczny budynku

Obszar stanowiący część techniczno-technologiczną, zawierający kotłownię, hydrofornię, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej wraz z przyłączem oraz główne szachty w postaci pionów wentylacyjnych, kominowych i sieci elektrycznej. Część wymienionych pomieszczeń posiada osobne wejścia zewnętrzne.

Administracja

Na kondygnacji drugiej zaprojektowana została część administracyjna przedszkola z pomieszczeniem dyrekcji, sekretariatem i pokojem wicedyrektora (lub innym dodatkowym). Obszar posiada dodatkowo pomieszczeni archiwum oraz pomieszczenia porządkowe i magazynowe. Część administracyjna przewiduje użytkowanie 3-4 osób.

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego  Forma

Budynek przedszkola z oddziałami żłobka zaprojektowany został na planie prostokąta, w prostej formie prostopadłościanu. Budynek posiada dwa wewnętrzne tarasy, tworzące obszary atrialne w części północnej i południowej. Ze względu na obszar lokalizacji i wysokość budynku, forma zaprojektowana została bez zdobień i dodatkowych elementów architektoniczno-estetycznych. Zabieg ten pozwolił na łagodniejsze wpisanie bryły w naturalne otoczenie.

Obiekt posiada podcień w części wejściowej budynku, służący do ochrony przed deszczem i wiatrem osób wychodzących z przedszkola.

W budynku zaprojektowano jednakowe, nieotwierane okna – witryny, tworzące uspokajający rytm elewacji, o wymiarach w ościeżach równych 90x227cm.

Wysokość budynku dostosowana została do wymogów MPZP i przewidziana na trzy kondygnacje – 11,975m.

Obiekt posiada ściany elewacyjne w formie attyki zabezpieczającej dach.

Wykończenie

Ze względu na chęć jak najmniejszej ingerencji w otoczenie oraz lokalizację budynku w obszarach przyrodniczych chronionych, wykończenie obiektu zaprojektowane zostało w sposób nawiązujący do otaczającego go terenu leśnego.

Materiał elewacyjny

W zastosowanej elewacji wentylowanej, jako materiał okrywowy użyto:

  • płyt elewacyjnych lamelowych, kompozytowych, RAL 8001 (złocisty brąz)
  • płyt elewacyjnych kompozytowych, RAL 3020, 5024, 1018. Uwaga: płyty zaprojektowano o klasyfikacji NRO. 
Przewiń na górę