Dokumentacja budowlano-wykonawcza, projektowo-kosztorysowa budowy przedszkola z oddziałami żłobka w Jaroszowej Woli
  • Nazwa: Dokumentacja budowlano-wykonawcza, projektowo-kosztorysowa budowy przedszkola z oddziałami żłobka w Jaroszowej Woli
  • Inwestor: Gmina Prażmów
  • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
  • Adres inwestycji: Jaroszowa Wola
  • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 2565,8 m2
  • Data: 2021

Budynek projektowanego przedszkola podzielony został na trzy części – oddzielną część żłobka po stronie północnej, część przedszkola od strony południowej i część administracyjną i techniczno – gastronomiczną w części centralnej. Komunikacja zaprojektowana została jako osiowa (liniowa) wraz z wertykalną w postaci trzech klatek schodowych. Cechą charakterystyczną budynku są dwa centralne przebicia pionowe, tworzące wewnętrzne tarasy wraz z doświetlem. Budynek zaprojektowany został na planie prostokąta, w prostej formie prostopadłościanu. Posiada dwa wewnętrzne tarasy, tworzące obszary atrialne w części północnej i południowej. Zastosowano elewację wentylowaną z użyciem płyt elewacyjnych lamelowych kompozytowych.

Przewiń na górę