Opracowanie kompleksowych wielobranżowych koncepcji poszerzenia / rozbudowy Cmentarza Grębałów oraz przebudowy i rozbudowy infrastruktury na istniejącej części Cmentarza Grębałów
  • Nazwa: Opracowanie kompleksowych wielobranżowych koncepcji poszerzenia / rozbudowy Cmentarza Grębałów oraz przebudowy i rozbudowy infrastruktury na istniejącej części Cmentarza Grębałów
  • Inwestor: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
  • Zakres: Projekt koncepcyjny wielobranżowy, uzgodnienia, kosztorysy
  • Adres inwestycji: Cemnatrz Grębałów w Krakowie
  • Dane: Powierzchnia: 26 ha
  • Data: 2021

W drugiej koncepcji rozbudowy cmentarza zaplanowano umiejscowienie domu przedpogrzebowego na przecięciu się osi kompozycyjnych przy wejściu głównym, na planie trójkąta. Wzdłuż południowego ogrodzenia zaprojektowano podłużny zbiornik retencyjny. Nasyp zagospodarowano kolumbariami, zlokalizowanymi po obu stronach skarpy. Zaplanowano utworzenie tunelu w nasypie, który będzie łączył istniejącą oraz rozbudowywaną część cmentarza. Na szczycie nasypu projektuje się alejkę widokową.

Przewiń na górę