Wielobranżowa dokumentacja budowlano-wykonawcza przebudowy Rynku w Baranowie Sandomierskim
  • Nazwa: Wielobranżowa dokumentacja budowlano-wykonawcza przebudowy Rynku w Baranowie Sandomierskim
  • Inwestor: Gmina Baranów Sandomierski
  • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
  • Adres inwestycji: Rynek w Baranowie Sandomierskim
  • Dane o budynku: Powierzchnia: 5227,5 m2
  • Data: 2021

W projekcie przebudowy Rynku w Baranowie Sandomierskim zakładano wymianę nawierzchni płyty rynku, budowie fontanny typu “dry plaza”, przebudowie małej architektury i oświetlenia oraz zmiany lokalizacji studni zdrojowej. 

Założeniem projektowym było stworzenie rynku składającego się z dwóch przestrzeni – reprezentacyjnej i rekreacyjnej. Część reprezentacyjna to płyta rynku z miejscem do organizacji imprez masowych, pomnikiem, masztami flagowymi i ławką niepodległości. Część rekreacyjna umieszczona została w zieleni, z urządzeniami zabawowymi i małą gastronomią. W południowej i wschodniej części zieleń pełni funkcje rekreacyjne, przeszyta jest ścieżkami, biegnącymi w głównych osiach komunikacyjnych oraz kompozycyjnych. Południowo – wschodni narożnik płyty rynku wysunięto, tworząc plac kameralny otoczony ławkami, ze studnią zdrojową w centrum tego placu. Na płycie rynku przewidziano miejsce na pomnik, scenę oraz fontannę w centralnej części założenia. Rysunek posadzki to siatka 24 kwadratów 8 x 8 płyt rozmieszczonych w centralnej części rynku, w symetryczny sposób.

Przewiń na górę