Projekt budowy schodów widokowych i zagospodarowania terenu nad rzeką Prosną po obu stronach Mostu Teatralnego w Kaliszu
  • Nazwa: Projekt budowy schodów widokowych i zagospodarowania terenu nad rzeką Prosną po obu stronach Mostu Teatralnego w Kaliszu
  • Inwestor: Miasto Kalisz
  • Zakres: Opinia geotechniczna, projekt koncepcyjny
  • Adres inwestycji: Schody widokowe, działka nr ew. 5/1, 7,14,15 – obr. 034 Śródmieście 1
  • Dane o obiekcie: Długość schodów: 31,86 mb, ilość stopni: 8
  • Data: 2020

Schody utworzone po obydwóch stronach Mostu Teatralnego stwarzają połączenie przestrzenne na linii schody – most – schody i tym samym podkreślają znaczenie przeprawy przez rzekę Prosnę. Forma schodów dobrana została tak, aby stworzyć modułowość i powtarzalność z istniejącymi schodami przy Teatrze. Miejsce to pełnić ma funkcję przestrzeni integrującej mieszkańców. Zabieg utworzenia na schodach miejsc siedzących w postaci częściowo – amfiteatralnej, umożliwia utworzenie stref odpoczynku, co poskutkuje stworzeniem efektu gromadzenia się użytkowników nad terenami rzecznymi – obszarami wymagającymi stopniowej rewitalizacji i włączenia do użytku miejskiego w koncepcji “zwracania się” miast ku rzece. Z poziomu schodów ukierunkowana jest oś widokową w stronę przeciwległych linii brzegowych, stwarzając widoki na miasto i Teatr oraz na zieleń brzegową rzeki Prosny i Parku Miejskiego. Koncepcja schodów została zaprojektowana tak,  aby umożliwić montaż siedzisk na amfiteatralnych półkach oraz – po wschodniej części założenia – zapewnić dodatkowe betonowe zagłębienia w stopniach, wykorzystane do nasadzeń. Siedziska zaprojektowane zostały na takiej wysokości, aby sezonowe podnoszenie wody, nie skutkowało ciągłymi zalaniami materiału.

Przewiń na górę