Konkurs architektoniczny na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Sztuki i Miejskiego Centrum Kultury
  • Nazwa: Konkurs architektoniczny na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Sztuki i Miejskiego Centrum Kultury
  • Inwestor: Miasto Gorzów Wielkopolski
  • Zakres: Projekt konkursowy
  • Adres inwestycji: Gorzów Wielkopolski
  • Nagroda: Wyróżnienie
  • Współpraca: Studio Fikus
  • Data: 2017

Projekt konkursowy na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Sztuki i Miejskiego Centrum Kultury został ujęty w skalach – urbanistycznej, w skali kwartału oraz w skali architektonicznej. Ideą projektu była odpowiedź na układ komunikacji kołowej, który zdominował historyczną tkankę miasta i podzielił kwartały zabudowy, a także historyczny układ zieleni miejskiej. W tym celu postanowiono w jak największym stopniu uwolnić obszar śródmieścia z ruchu kołowego i przywrócić przestrzeń miejską społeczności, poprzez przebudowę skrzyżowań, fragmentów ulic i ograniczenie ruchu. Zaplanowano także funkcjonalne powiązanie parków miejskich i modernizację skweru. Zaprojektowano wielopoziomowy parking dla samochodów. Na potrzeby budynku MOS zaadaptowano istniejący budynek i rozbudowano go, maksymalnie wykorzystując strukturę funkcjonalno-konstrukcyjną, a dla budynku MCK zaprojektowano nowy budynek jako uzupełnienie kwartału zabudowy. Pomiędzy budynkami zaplanowano “Pasaż Sztuki” łączący obie instytucje i integrujący je z pozostałą częścią śródmieścia, wpisując nową zabudowę w zrewitalizowany układ urbanistyczny Gorzowa Wielkopolskiego.

Przewiń na górę