Konkurs na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Wirach
  • Nazwa: Konkurs na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Wirach
  • Inwestor: Gmina Komorniki
  • Zakres: Projekt koncepcyjny, konkursowy
  • Adres inwestycji: Wiry
  • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 5402 m2
  • Nagroda: I miejsce
  • Data: 2017

Ideą przy projekcie szkoły podstawowej było nawiązanie do tradycyjnych form placówek edukacyjnych, eliminacja problemów funkcjonalnych, komunikacyjnych oraz ekonomicznych wynikających z budownictwa lat 50., kiedy powstała szkoła. Ważnym założeniem było również zaprojektowanie przestrzeni bezpiecznej dla uczniów, biorąc pod uwagę przedziały wiekowe uczniów. 

Zaprojektowano półotwarty dziedziniec reprezentacyjny, podkreślający znaczenie placówki i umożliwiający wprowadzenie wspólnej przestrzeni zielonej. Przestrzeń zreorganizowano poprzez wydzielenie stref – wspólnej (dziedziniec), rekreacyjnej i sportowej oraz zaprojektowanie wygodnej i bezpiecznej komunikacji pieszej i kołowej. W projekcie zaplanowano wyburzenie czterech starych modułów szkoły. Budynki, jako proste bryły zapewniają małe straty energii cieplnej, dobre doświetlenie światłem słonecznym. Jasne wykończenie elewacji stanowi tło dla wszechobecnej zieleni.

Przewiń na górę