Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne w Skawinie
  • Nazwa: Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne w Skawinie
  • Inwestor: Powiat Krakowski
  • Zakres: Projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, kosztorysy, STWiORy
  • Adres inwestycji: Skawina
  • Dane: Powierzchnia użytkowa łączna: ok. 8000 m2 (7 obiektów)
  • Data: 2023
Przewiń na górę