2022

 • Nazwa: Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza przebudowy i rozbudowy budynku na potrzeby żłobka miejskiego nr 2
 • Inwestor: Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Płocku
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Żłobek miejski nr 2 w Płocku
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 1930,91 m2
 • Nazwa: Remont oraz modernizacja pomieszczeń kondygnacji piętra budynku c zlokalizowanym na bazie pwik
 • Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Akredytowane laboratorium badawcze na bazie PWiK, 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16A
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 270,99 m2
 • Nazwa: Wielobranżowa dokumentacja projektowa, techniczna (wykonawcza), remontu budynku i przebudowy w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych – dostosowanie budynku do wymogów p. poż.
 • Inwestor: Polska Akademia Nauk
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Wierzba 7, 12-220 Ruciane – Nida
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 3242,78 m2
 • Nazwa: Rozbudowa budynku Centrum Konferencyjnego o taras zewnętrzny wraz ze schodami
 • Inwestor: Polska Akademia Nauk
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Wierzba 7, 12-220 Ruciane – Nida
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa tarasu: 83,23 m2
 • Nazwa: Budowa budynku działu rehabilitacji wraz z zagospodarowaniem w postaci alejki z oświetleniem oraz częściowa rozbiórka placu, alejki pieszej i nieczynnych instalacji sanitarnych
 • Inwestor: Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 506,16 m2
 • Nazwa: Budowa dróg, parkingów, elementów małej architektury, naziemnych pojemników na odpady segregowane, stacji elektrycznych do ładowania pojazdów miejskich, oświetlenia zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych w Paczkowie w obrębie murów obronnych na wszystkich kwartałach zabudowy (10 kwartałów) poza kwartałem płyty rynku
 • Inwestor: Gmina Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę (10 odrębnych PNB), kosztorysy, STWiORy, pozwolenie konserwatorskie
 • Adres inwestycji: Paczków, obręb murów starego miasta
 • Dane: Powierzchnia: ok. 4 ha
 • Nazwa: Budowa Podświatlanej tablicy informacji publicznej trwale związanej z gruntem, wraz z niezbędną infrastrukturą w Wałbrzychu w 11 odrębnych lokalizacjach
 • Inwestor: Gmina Wałbrzych, ul. Plac Magistracki 1, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę (11 odbręnych PNB), kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Wałbrzych – 11 odrębnych lokalizacjach
 • Dane o obiekcie: Wysokość: 4,8 m – 6,85 m
 • Nazwa: Budowa lawendowego parku kieszonkowego w Białymstoku
 • Inwestor: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: 15-950 Białystok, ul. Hugo Kołłątaja
 • Dane: Powierzchnia: 1490 m2
 • Nazwa: Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Przywiśle w Tarnobrzegu
 • Inwestor: Miasto Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Tereny zieleni na osiedlu Przywiśle w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg
 • Dane: Powierzchnia: ok. 3 ha
 • Nazwa: Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie
 • Inwestor: Gmina Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Nowy Czarnów, Gmina Gryfino (Krzywy Las)
 • Dane: Powierzchnia: ok. 1 ha
 • Nazwa: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze
 • Inwestor: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2A, 62-510 Konin
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy, uzgodnienie konserwatorskie
 • Adres inwestycji: Wąsosze 73a
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 1725,92 m2
 • Nazwa: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-laboratoryjnych – ZUW Dziećkowice
 • Inwestor: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Budynek socjalno-laboratoryjny zakładu uzdatniania wody Dziećkowice, ul. Wodna 3
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 1930 m2
 • Nazwa: Projekt budowy pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach
 • Inwestor: Miasto Katowice, Katowice, ul. Młyńska 4, Katowice 40-004
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Milowicka 1B, 40-312 Katowice
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 133,83 m2
 • Nazwa: Przebudowa z rozbudową Budynku Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala w Ostródzie Spółki Akcyjnej
 • Inwestor: Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna, ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna, ul. Władysława Jagiełły 1
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 1546,44 m2
 • Nazwa: Remont schodów oraz zadaszenia przy zabytkowej baszcie prochowej w Gryficach
 • Inwestor: Gmina Gryfice, ul. Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy, pozwolenie konserwatorskie
 • Adres inwestycji: Przy ul. Nadbrzeżnej 44, 72-300 Gryfice
 • Nazwa: Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczytnie przy ul. 1 Maja (budynek znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków)
 • Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy, uzgodnienie konserwatorskie
 • Adres inwestycji: Ul. 1 Maja 38 w Szczytnie
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 303,33 m2

2021

 • Nazwa: Uzupełnienia architektoniczno-konstrukcyjne do obiektu meiszkaniowego w Zakopanem
 • Inwestor: Prywatny
 • Zakres: Projekt wykonawczy
 • Adres inwestycji: Zakopane
 • Dane o budynku: 5 budynków, powierzchnie użytkowe w zakresie od 26 m2 – 610 m2
 • Nazwa: Remont nawierzchni utwardzonych na terenie zakładu przemysłowego
 • Inwestor: Prywatny
 • Zakres: Projekt wykonawczy
 • Adres inwestycji: Woj. Śląskie
 • Dane o budynku: Powierzchnia jezdni 0,45 ha
 • Nazwa: Dokumentacja budowlano-wykonawcza, projektowo-kosztorysowa budowy przedszkola z oddziałami żłobka w Jaroszowej Woli
 • Inwestor: Gmina Prażmów
 • Zakres:  Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Jaroszowa Wola
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 2565,8 m2
 • Nazwa: Wielobranżowa dokumentacja budowlano-wykonawcza przebudowy Rynku w Baranowie Sandomierskim
 • Inwestor: Gmina Baranów Sandomierski
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Rynek w Baranowie Sandomierskim
 • Dane o budynku: Powierzchnia: 5227,5 m2
 • Nazwa: Zagospodarowanie rekreacyjne nad Wartą we Wronkach
 • Inwestor: Gmina Wronki
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy, operat wodnoprawny
 • Adres inwestycji: Wronki
 • Nazwa: Budowa przystani wodnej do przybijania, cumowania i postoju jachtów oraz innych niewielkich jednostek pływających wraz z zagospodarowaniem terenu przy rzece Nogat
 • Inwestor: Gmina Stare Pole
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Gmina Stare Pole
 • Dane o budynku: Powierzchnia opracowania: 4402,2 m2
 • Nazwa: Projekt budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Barwicach
 • Inwestor: Gmina Barwice
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Barwice
 • Dane o budynku: Powierzchnia zabudowy: 61,6 m2
 • Nazwa: Opracowanie kompleksowych wielobranżowych koncepcji poszerzenia / rozbudowy Cmentarza Grębałów oraz przebudowy i rozbudowy infrastruktury na istniejącej części Cmentarza Grębałów
 • Inwestor: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
 • Zakres: Projekt koncepcyjny wielobranżowy, uzgodnienia, kosztorysy
 • Adres inwestycji: Cemnatrz Grębałów w Krakowie
 • Dane o budynku: Powierzchnia:26 ha
 • Nazwa: Rozbudowa zespołu szkół w podleszanach
 • Inwestor: Gmina Mielec
 • Zakres: Projekt koncepcyjny
 • Adres inwestycji: Zespół Szkół w Podleszanach
 • Dane o budynku: Powierzchnia całkowita rozbudowy: 1169 m2
 • Nazwa: Budowa łącznika pomiędzy obiektami Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce
 • Inwestor: Powiat Karkonoski – Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 83,55 m2
 • Nazwa: Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 59 do przepisów p.poż. w zakresie przebudowy instalacji wodociągowej hydrantów wewnętrznych oraz wydzielenia pożarowego kotłowni gazowej
 • Inwestor: Miasto Gdańsk
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, uzgodnienie konserwatorskie, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy, ekspertyza kominiarska
 • Adres inwestycji: ul. Modra 2, 80-736 Gdańsk
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 2405,0 m2
 • Nazwa: Budowa hali produkcyjno – magazynowej
 • Inwestor: Prywatny
 • Zakres: Projekt budowlany, Ocena zagrożenia wybuchem, Projekt techniczny, Projekt wykonawczy, Pozwolenie na budowę,
 • Adres inwestycji: Bartoszyce
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa 1400,97 m2
 • Nazwa: Dostosowanie budynku DPS w Olsztynie do wymogów p.poż. w zakresie przebudowy instalacji hydrantowej i wydzielenia p. poż. klatki schodowej poprzez wykonanie przebudowy instalacji sanitarnej, instalacji elektroenergetycznej oraz remont stolarki drzwiowej i ścian
 • Inwestor: Gmina Olsztyn – MOPS, ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 505,73 m2
 • Nazwa: Wielobranżowa dokumentacja projektowa, techniczna (wykonawcza)(projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne): urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe
 • Inwestor: Urząd Miasta Warszawy Dzielnicy Praga – Południe, ul. Grochowska 274, 03-841, Warszawa
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt techniczny, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: ROD, Rynia
 • Dane: Powierzchnia: 15195 m2
 • Nazwa: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wronki
 • Inwestor: Gmina Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy, operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne
 • Adres inwestycji: Wronki, Gmina Wronki
 • Dane: Długość ścieżki: 166,5 mb

2020

 • Nazwa: Dom w Szczecinie
 • Inwestor: Prywatny
 • Zakres: Projekt budowlany, Projekt techniczny, Pozwolenie na budowę
 • Adres inwestycji: Szczecin
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 143,43 m2
 • Nazwa: Dostosowanie lokalu „Punkt Sporny” do wymogów przeciwpożarowych
 • Inwestor: Punkt Sporny Club & Restaurant, Stary Rynek 25/29, 61-772 Poznań
 • Zakres: Inwentaryzacji wnętrza lokalu restauracyjnego w celu opracowania dokumentacji dostosowania lokalu do wymogów przeciwpożarowych.
 • Adres inwestycji: Stary Rynek 25/29, 61-772 Poznań
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 444,7 m2
 • Nazwa: „Zielone podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha” Konkurs „Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
 • Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu
 • Zakres: Projekt konkursowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy (4 odrębne postępowania)
 • Adres inwestycji: 1. Wałbrzych, część działki nr ew. 247/12, część działki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgórze, 2. Wałbrzych, działki nr ew. 279/37, 279/24, 279/26, 279/34, 808, obr. nr 33, 3. Wałbrzychu, działki nr ew. 490/1, obr. nr 33 Podgórze, 4. Wałbrzychu, część działki nr ew. 116/7, obr. nr 35 Rusinowa
 • Dane: 1. Powierzchnia całkowita 1238,65 m2, 2. Powierzchnia całkowita 4318,69 m2, 3. Powierzchnia całkowita 1537,07 m2, 4. Powierzchnia całkowita 2011,38 m2
 • Nagroda: I miejsce
 • Nazwa: Projekt budowy schodów widokowych i zagospodarowania terenu nad rzeką Prosną po obu stronach Mostu Teatralnego w Kaliszu
 • Inwestor: Miasto Kalisz
 • Zakres: Opinia geotechniczna, projekt koncepcyjny
 • Adres inwestycji: Schody widokowe, działka nr ew. 5/1, 7,14,15 – obr. 034 Śródmieście 1
 • Dane o obiekcie: Długość schodów: 31,86 mb, ilość stopni: 8
 • Nazwa: Dokumentacja wielobranżowa koncepcji budowy szkoły podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Jagatowie
 • Inwestor: Gmina Pruszcz Gdański
 • Zakres: Projekt koncepcyjny wielobranżowy
 • Adres inwestycji: Jagatowo
 • Dane o budynku: Powierzchnia całkowita terenu: 30116,0 m2, powierzchnia całkowita budynku: 5574,0 m2
 • Nazwa: Nadbudowa i przebudowa parteru Przedszkola Miejskiego nr 5
 • Inwestor: Gmina Miasto Świnoujście
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Witosa 8, 72-600, Świnoujście
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 770 m2
 • Nazwa: Projekt budowy przedszkola w Osieku
 • Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Osiek, gmina Olkusz
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 1644,37 m2
 • Nazwa: Pracownia artystyczna SP-6, budynek B, ul. Kościuszki w Świnoujściu
 • Inwestor: Gmina Miasto Świnoujście
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Szkoła podstawowa – 6, ul.Kościuszki , 72-600 Świnoujście
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: ok. 95 m2
 • Nazwa: Projekt szatni kontenerowej dla sportowców w Solnikach Małych
 • Inwestor: Miasto i Gmina Bierutów
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy, Uzgodnienie konserwatorskie (projekt w obszarze ochrony konserwatorskiej)
 • Adres inwestycji: Solniki Małe
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 64,2 m2
 • Nazwa: Projekt szatni kontenerowej dla sportowców w Zbytowie
 • Inwestor: Miasto i Gmina Bierutów
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy, Uzgodnienie konserwatorskie (projekt w obszarze ochrony konserwatorskiej)
 • Adres inwestycji: Zbytowa
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 63,7 m2
 • Nazwa: Dokumentacja wielobranżowa Szkoły Specjalnej w Lipnie wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Inwestor: Powiat Lipnowski
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie ul. Stefana Okrzei 4
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 445,99 m2, powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 8969,5 m2 
 • Nazwa: Przebudowa pomieszczeń oraz strefy wejścia do budynku Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie 
 • Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Komenda Powiatowej Policji w Krotoszynie 
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 274,07 m2
 • Nazwa: Remont murów wewnętrznych w obrębie posesji sądu
 • Inwestor: Sąd Rejonowy w Białogardzie
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Sąd rejonowy w Białogardzie

2019

 • Nazwa: Projekt domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
 • Inwestor: Fabryka domów mobilnych i szkieletowych „Lark Leisure Homes” sp. z o. o. ul. Gen. Józefa Sowińskiego 12A, 76-150 Darłowo
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę
 • Adres inwestycji: Darłowo, ul. Morska 80, dz. nr 48/4, Nazwa i identyfikator obrębu: 0006, Darłowo
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 570,9 m2
 • Nazwa: Konkurs na opracowanie projektu pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej w Choroszczy
 • Inwestor: Urząd Miejski w Choroszczy
 • Zakres: Projekt konkursowy, Projekt wykonawczy
 • Adres inwestycji: Choroszcz, Plac Brodowicza
 • Dane o obiekcie: Wysokość ok. 3 m
 • Nagroda: I miejsce
 • Nazwa: Konkurs na projekt parku w Szydłowie
 • Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Szydłów
 • Zakres: Projekt konkursowy
 • Adres inwestycji: Szydłów
 • Dane o budynku: Powierzchnia: 1,5 ha
 • Nagroda: III miejsce
 • Nazwa: Dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego w budynku G4 do poziomu II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego
 • Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski
 • al. Tadeusza Rejtana 16C , 35-959 Rzeszów
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy
 • Adres inwestycji: Budynek G4 Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych, Rzeszów, ul. Warzywna 1a
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 72,05 m2
 • Nazwa: Projekt koncepcyjny budowy cmentarza komunalnego w Elblągu
 • Inwestor: Urząd Miejski w Elblągu
 • Zakres: Projekt koncepcyjny
 • Adres inwestycji: Cmentarza komunalny w Elblągu, zlokalizowany pomiędzy istniejącym Cmentarzem Dębica, a ul. Wschodnią w Elblągu
 • Dane: Powierzchnia: 11,2 ha
 • Nazwa: Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pt. Dobudowa dwóch klatek schodowych do budynku A kompleksu Instytutu
 • Inwestor: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy, STWiOR
 • Adres inwestycji:  BLOK A – SKRZYDŁO ZACHODNIE – klatka schodowa zachodnia,  BLOK A – SKRZYDŁO WSCHODNIE – klatka schodowa wschodnia, 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1
 • Nazwa: Projekt zmian dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budynku Willa Jadwiga
 • Inwestor: Ojcowski Park Narodowy
 • Zakres: Inwentaryzacja, ekspertyza konstrukcyjna, program prac konserwatorskich, projekt wykonawczy, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Ojców 9, 32 – 045 Sułoszowa
 • Dane o budynku: Powierzchnia całkowita: 579,43 m2
 • Nazwa: Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych w Poniatowej
 • Inwestor: PROSECO KAMIL WAŁĘGA
 • Zakres: Projekt budowlany
 • Adres inwestycji: Gmina Poniatowa, Obręb 01-Poniatowa, nr działki 259/6 – obszar północny od Al. Spacerowej wraz z częścią zalewu miejskiego, nr działki 415 –  obszar zachodni i południowy zbiornika miejskiego
 • Dane: Powierzchnia: 4634 m2
 • Nazwa: Projekt budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Krzyżanowie
 • Inwestor: Gmina Stare Pole
 • Zakres: Projek budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Cmentarz komunalny w Krzyżanowie
 • Dane o budynku: Powierzchnia zabudowy: 76,9 m2
 • Nazwa: Projekt modernizacji placu zabaw przy klubie „Kogucik” w Potaszach 
 • Inwestor: Gmina Czerwonak
 • Zakres: Projekt budowlany
 • Adres inwestycji: Plac zabaw przy klubie „Kogucik”, Potasze, ul. Lipowa 1
 • Dane: Powierzchnia: 601,77 m2
 • Nazwa: Punkt informacji turystycznej pod Grotą Łokietka
 • Inwestor: Ojcowski Park Narodowy
 • Zakres: Decyzja lokalizacji celu publicznego, projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, kosztorysy, STWiORy
 • Adres inwestycji: Gmina Skała, przy Grocie Łokietka
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 14,4 m2
 • Nazwa: Projekt parku w Plewiskach
 • Inwestor: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
 • Zakres: Projekt koncepcyjny
 • Adres inwestycji: Plewiska
 • Dane: Powierzchnia: 2,8 ha
 • Nazwa: Projekt pływalni w Plewiskach
 • Inwestor: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
 • Zakres: Projekt koncepcyjny
 • Adres inwestycji: Plewiska
 • Dane budynku: Powierzchnia użytkowa: 5575,2 m2

2018

 • Nazwa: „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu”
 • Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie
 • Zakres: Projekt koncepcyjny, konkursowy
 • Adres inwestycji: Poznań
 • Dane: Długość ok. 350 m
 • Nagroda: Wyróżnienie 
 • Współpraca: MTM Infrastruktura
 • Nazwa: Zadaszenie amfiteatru na Łazienkach Królewskich w Warszawskich
 • Inwestor: Muzeum Łazienki Królewskie
 • Zakres: Projekt koncepcyjny, konkursowy
 • Adres inwestycji: Łazienki Warszawskie, Warszawa

2017

 • Nazwa: Konkurs na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Wirach
 • Inwestor: Gmina Komorniki
 • Zakres: Projekt koncepcyjny, konkursowy
 • Adres inwestycji: Wiry
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 5402 m2
 • Nagroda: I miejsce
 • Nazwa: Konkurs architektoniczny na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Sztuki i Miejskiego Centrum Kultury
 • Inwestor: Miasto Gorzów Wielkopolski
 • Zakres: Projekt konkursowy
 • Adres inwestycji: Gorzów Wielkopolski
 • Nagroda: Wyróżnienie
 • Współpraca: Studio Fikus

2016

 • Nazwa: Budynek biurowy siedziby firmy
 • Inwestor: Prywatny
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę
 • Adres inwestycji: Bytyń
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: 189 m2
 • Nazwa: Centrum Lotnictwa w Poznaniu
 • Inwestor: Fundacja Zachować Skrzydła
 • Zakres: Projekt koncepcyjny
 • Adres inwestycji: Poznań, okolice lotniska Ławica
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: powyżej 20 tys m2
 • Nazwa: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 • Inwestor: Miasto Wrocław
 • Zakres: Projekt koncepcyjny
 • Adres inwestycji: Wrocław
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa: ok. 5000 m2
 • Współpraca: Studio Fikus

2015

 • Nazwa: Budynek Stajni z hotelem na poddaszu
 • Inwestor: Prywatny
 • Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę
 • Adres inwestycji: Bytyń
 • Dane o budynku: Powierzchnia użytkowa ok. 525 m2
Przewiń na górę