• Nazwa: Projekt pływalni w Plewiskach
  • Inwestor: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
  • Zakres: Projekt koncepcyjny
  • Adres inwestycji: Plewiska
  • Dane budynku: Powierzchnia użytkowa: 5575,2 m2

OPIS FORMY I IDEI PROJEKTOWEJ BUDYNKU PŁYWALNI 

Pływalnia zaprojektowana została jako obiekt będący połączeniem funkcji sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców wsi Potasze oraz całej Gminy Komorniki. Głównym założeniem projektu było zapewnienie mieszkańcom obiektu, będącego odpowiedzią na potrzeby rekreacyjne z gminie oraz utworzenie klarownego projektu rozbudowy niezagospodarowanych terenów przy szkole podstawowej w Potaszach. Projekt budynku pływalni zakłada utworzenie prostej i zwartej bryły, współgrającej swoimi gabarytami i prostą ergonomiczną formą z obiektem szkoły podstawowej. Bryła budynku łączy w sobie prostą funkcjonalność komunikacyjno – technologiczną z silnie energooszczędną formą oraz minimalistyczną estetyką elewacji i wnętrz obiektu. Zewnętrzne fasady budynku opierają się na technologii fasad wentylowanych, w połączeniu z elewacjami szklanymi. Fasada wentylowana zaprojektowana została z trójwymiarowych paneli betonowych UHPC. W wersji alternatywnej w 50% z białych płyt elewacyjnych z włókna szklanego, HPL lub tworzywa sztucznego, a w 50% z betonowych płyt elewacyjnych UHPC. Zabieg taki pozwoli na utworzenie niedrogiej, czystej estetycznie i minimalistycznej elewacji, z łagodnym zarysem trójwymiarowych paneli nawiązujących do kształtu fal na tafli wody. Część szklana elewacji zaprojektowana została w technologii fasady szklanej mocowanej na oddzielnej podkonstrukcji do elementów konstrukcyjnych ścian i filarów. Zabieg ten pozwoli uzyskać jednolite, pionowe tafle szkła podkreślające swoją wertykalnością jednolitość budynku. System szklanej elewacji pozwala również na pełne doświetlenie wnętrz hali basenowej, holi oraz pomieszczeń stałego przebywania ludzi.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

see-architecture – projects – Swimming – Pool – Wave – Plewiska – Grasshopper – Parametric Facade – concret – UHPC – 1

see-architecture – projects – Swimming – Pool – Wave – Plewiska – Grasshopper – Parametric Facade – concret – UHPC – interior – design 4

see-architecture – projects – Swimming – Pool – Wave – Plewiska – Grasshopper – Parametric Facade – concret – UHPC – interior – design 2

see-architecture – projects – Swimming – Pool – Wave – Plewiska – Grasshopper – Parametric Facade – concret – UHPC – 2

see-architecture – projects – Swimming – Pool – Wave – Plewiska – Grasshopper – Parametric Facade – concret – UHPC – interior – design 3

see-architecture – projects – Swimming – Pool – Wave – Plewiska – Grasshopper – Parametric Facade – concret – UHPC – 3

see-architecture – projects – Swimming – Pool – Wave – Plewiska – Grasshopper – Parametric Facade – concret – UHPC – second – floor

see-architecture – projects – Swimming – Pool – Wave – Plewiska – Grasshopper – Parametric Facade – concret – UHPC – section

see-architecture – projects – Swimming – Pool – Wave – Plewiska – Grasshopper – Parametric Facade – concret – UHPC – interior – design 1

see-architecture – projects – Swimming – Pool – Wave – Plewiska – Grasshopper – Parametric Facade – concret – UHPC – underground – floor

see-architecture – projects – Swimming – Pool – Wave – Plewiska – Grasshopper – Parametric Facade – concret – UHPC – first – floor

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Projektowane zagospodarowanie działki podzielone zostało na trzy etapy rozwojowe. Pierwszy etap zakłada budowę krytej pływalni sportowo – rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem zieleni, komunikacją samochodową, pieszą i parkingami. Drugi etap zaprojektowany został jako rozbudowa obiektu pływalni o obszar odkrytych całorocznych basenów zewnętrznych wraz z miejską plażą letnią. Trzeci etap zakłada utworzenie obszarów sportowych z boiskami do koszykówki, piłki nożnej, tenisa i piłki siatkowej. Etap pierwszy – budynek pływalni zaprojektowany został w sposób umożliwiający jak najbardziej efektywne wykorzystanie naturalnego światła słonecznego oraz układu komunikacyjnego z główną drogą dojazdową oraz szkołą podstawową. Budynek w prosty sposób zapewnia możliwość bezproblemowego dotarcia na pływalnię dzieci ze szkoły, jednocześnie umożliwiając prostą komunikację dla mieszkańców wsi Plewiska. Budynek zorientowany został w taki sposób aby zapewnić bezpieczną ewakuację w przypadku pożaru oraz umożliwić bezproblemową interwencję straży pożarnej, z głównej drogi 2KDD. Na zachodzie od budynku pływalni zaprojektowany został parking dla Klientów z miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz autobusów szkolnych. Jako przedłużenie parkingu zaplanowany został teren niezagospodarowany, dla późniejszej rozbudowy parkingu. Na wschód od obiektu zaprojektowany został dodatkowy parking dla personelu. Całość zaplanowana została w taki sposób, aby oddzielić obszar administracji od dróg komunikacyjnych dla mieszkańców i Klientów placówki. Etap drugi zakłada poszerzenie obszaru pływalni o całoroczne baseny zewnętrzne. Projekt umożliwia połączenie ciągu wodnego basenów wewnętrznych z basenami zewnętrznymi. Dodatkowo w etapie drugim zaplanowano budowę letniej plaży miejskiej. Całość założenia została dyskretnie przysłonięta średniej wysokości zielenią, stanowiącą naturalną granicę między parkingiem, a plażą. Etap trzeci zakłada utworzenie boisk sportowych. Obszar zaprojektowano w taki sposób, aby późniejsze prace budowlane nie zakłóciły funkcjonowania pływalni oraz umożliwiły urbanistyczne oddzielenie działki pływalni i jej infrastruktury od terenów boisk sportowych.

UKŁAD FUNKCJONALNO – KOMUNIKACYJNY OBIEKTU 

Układ funkcjonalno – komunikacyjny w budynku pływalni podzielony został tak, aby uzyskać niekrzyżujący się układ dróg dla personelu technicznego budynku, administracji pływalni i Klientów placówki. Element ten jest ważnym założeniem projektu komunikacji wewnątrzobiektowej. Obszary funkcjonalne rozdzielone zostały na strefę mokrą obiektu – jest to hala basenową z saunami, szatnie, strefy sanitarne i obszary pracownicze; jak również na strefę suchą – obszary wejściowego holu, restaurację, pomieszczenia techniczne i technologiczne, administrację, dodatkowe sale ćwiczeń i pomieszczenia porządkowe i socjalne.

STREFA SUCHA 

PARTER 

Obszar ten rozpoczyna się ogólnodostępnym holem reprezentacyjnym z recepcją oraz głównymi schodami na piętro restauracyjne. Całość funkcjonalna zaprojektowana została w sposób symetryczny, umożliwiając łatwą komunikację oraz wyobrażenie przestrzeni. Recepcja w głównym holu stanowi granicę przejścia na teren basenowy, na który możemy dostać się po przekroczeniu bramek wejściowych. Za recepcją zaprojektowane zostały reprezentacyjne schody ustawione przy dwu kondygnacyjnej ścianie utworzonej w technologii „żywych” ścian zielonych z roślinnością pnącą. Za „zieloną ścianą” zaprojektowano hol zmiany obuwia oraz przestrzeń z suszarkami. Jest to wspólna część przedbasenowa, z której użytkownicy w łatwy sposób mogą dostać się do szatni oraz węzłów sanitarnych, z których bezpośrednio trafiają do hali basenowej. Pod schodami reprezentacyjnymi zaprojektowane zostało dodatkowe bezpieczne pomieszczenie recepcji, funkcjonujące jako pokój przeliczeń dochodów z kasy. Hol główny zaprojektowany został tak, aby potęgował emocje towarzyszące wejściu do obiektu pływalni. Z holem głównym połączone została dodatkowa szatnia oraz toaleta publiczna. Na wschodzie od wejścia głównego znajdują się pomieszczenia pracownicze – pokoje ratowników, pomieszczenia medyczne, porządkowe i klatka schodowa pełniąca rolę komunikacji personelu technicznego i administracyjnego. Obszar pracowniczy zamknięty został oddzielnym korytarzem oraz wyposażony w dodatkowe wejście dla personelu bezpośrednio z dodatkowego parkingu zewnętrznego. Symetrycznie, na zachodzie od głównego holu, znajduje się część elektro-techniczna pływalni oraz korytarz ewakuacyjny. Dodatkowo część zachodnia wyposażona została w dodatkową klatkę schodową ewakuacyjną prowadzącą do sal ćwiczeń na kondygnacji drugiej oraz podbasenia w przyziemiu. PIĘTRO Obszar piętra stanowi bliźniaczy do parteru układ funkcjonalny. Hol główny ulokowany został centralnie i zaprojektowany w postaci antresoli, do której prowadzą schody reprezentacyjne z kondygnacji pierwszej. Układ taki pozwala wzmocnić wrażenie wysokości na kondygnacji pierwszej oraz umożliwić użytkownikom wgląd na kondygnację drugą – w szczególności na restaurację basenową. Restauracja zaprojektowana została w systemie bufetu samoobsługowego. Założeniem holu jest otwartość widokowa na południową część budynku pływalni, jak również część hali basenowej. Układ taki pozwala na dowolną aranżację stolików restauracyjnych i umożliwienie użytkownikom decyzji o miejscu w jakim zechcą usiąść – widok na halę basenową lub widok z okien na południe budynku. Dodatkowo z głównego holu zaprojektowane zostało wejście na widownię z 30 miejscami siedzącymi i 20 stojącymi. Po stronie wschodniej holu, zaprojektowana została część administracyjna z pokojami pracowników, sekretariat z pokojem dyrektora oraz salą konferencyjną, z widokiem na halę basenową. Część administracyjna wyposażona została we własną klatkę schodową oraz pomieszczenia sanitarne, socjalne, magazynowe i porządkowe. Po stronie zachodniej zaprojektowane zostały sale ćwiczeń, dodatkowe sale masażu i fizjoterapii oraz strefy szatniowo sanitarne.

PODBASENIE 

Część techniczno – technologiczna basenu. W podbaseniu zaprojektowane zostały pomieszczenia techniczne – węzeł cieplny, wentylatornia, obszary pomp filtrów i zbiorników przelewowych, pomieszczenie chlorowni oraz magazynów środków chemicznych. Dodatkowo w podbaseniu ulokowano pomieszczenia magazynowe i porządkowe, toalety dla pracowników technicznych wraz z szatniami oraz dyżurkę personelu technicznego. W części podbasenowej zaprojektowano także konstrukcję niecek i siatkę słupów wsporczych.

STREFA MOKRA 

PARTER 

Obszar parteru strefy mokrej zawiera wszystkie pomieszczenia dla użytkowników znajdujące się za holem przebierania obuwia. Są to szatnie z szafkami i przebieralniami oraz pomieszczenia sanitarne. Obszar mokry dla personelu został przedzielony śluzą korytarzową, pozwalającą na bezpośredni kontakt z halą basenową oraz szatniami i węzłem sanitarnym.

HALA BASENOWA 

Hala basenowa podzielona została na część rekreacyjną, sportową oraz sauny. Część sportowa stanowi basen 8 torowy o wymiarach 2,5m Dwa skrajne tory zagospodarowane zostały jako pasy o niższej głębokości, przystosowane dla osób uczących się pływać. Strefa rekreacyjna zaprojektowana została jako obszar czterech basenów – brodzika dla dzieci o głębokości do 30 cm, niecki basenowej dla niepływających oraz basenu rekreacyjnego z biczami wodnymi, rwącą rzeką oraz śluzą do basenu zewnętrznego (utworzonego w II etapie rozbudowy budynku). Dodatkowo strefa rekreacyjna-basenowa wyposażona została w basen typu „jacuzzi”. Jako trzecią część hali basenowej zaprojektowano strefę saun, na którą składają się pomieszczenia takie jak: grota solna, sauna sucha i łaźnia parowa. Strefa saun wyposażona została w osobne węzły sanitarne i szatnię z szafkami i przebieralniami. Do strefy saun przewidziano osobne bramki z hali basenowej. Uwaga: Obiekt pływalni w części suchej oraz hala basenowa zostały wyposażone w osobne wyjścia ewakuacyjne od strony wschodniej, zachodniej i północnej. Dodatkowo hala basenowa i podbasenie wyposażone zostały w wejścia techniczne oraz pochylnię z wjazdem dla pojazdu technicznego, na poziom przyziemia.

STRUKTURY TECHNICZNO BUDOWLANE I ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

KONSTRUKCJA I IZOLACJA

FUNDAMENTY – ławy i stopy fundamentowe wraz ze ściankami fundamentowymi wykonane w technologii żelbetowej zaprojektowane poniżej strefy przemarzania gruntu.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE – ściany zewnętrzne murowane, wzmacniane słupami wsporczymi żelbetowymi, wylewanymi na miejscu lub pełne ściany żelbetowe. Ściany izolowane termicznie.

ELEWACJA SZKLANA – stalowa konstrukcja ramowa, elewacyjna, samonośna montowana do konstrukcji ścian i filarów.

FILARY WSPORCZE HALI BASENOWEJ I BUDYNKU PŁYWALNI – filary betonowe zbrojone, posadowione na stopach fundamentowych wg rysunku.

PODCIĄGI HALI BASENOWEJ – podciągi hali z drewna klejonego, konstrukcyjnego, przytwierdzone na stalowe rozwiązania kotwiące do słupów żelbetowych.

PODCIĄGI CZĘŚCI SUCHEJ NA KONDYGNACJI 2 – alternatywnie podciągi stalowe przytwierdzane do drewnianych podciągów hali basenowej dobranym systemem kotwiącym lub podciągi będące częścią stropu żelbetowego.

DACH HALI BASENOWEJ – dach w lekkim systemie stalowym, ocieplany, oparty na żebrach i podciągach drewnianych.

DACH W CZĘŚCI SUCHEJ BUDYNKU PŁYWALNI – alternatywnie dach w lekkim systemie stalowym, izolowany termicznie i przeciwwilgociowo, oparty na stalowych żebrach i podciągach lub utworzony jako wylewany strop żelbetowy.

STROPY – żelbetowe, wykonywane na budowie stropy monolityczne wylewane łącznie z podciągami wsporczymi.

PODŁOGI NA GRUNCIE – wylewane, alternatywnie zbrojone płyty fundamentowe. Podłogi izolować termicznie i przeciwwilgociowo.

NIECKI BASENOWE :

– główny basen sportowy – niecka żelbetowa, wyniesiona na filarach i podciągach wsporczych. – pozostałe baseny – niecki systemowe ze stali nierdzewnej.

WYKOŃCZENIE WNETRZA I ELEWACJI

ŚCIANY WEWNĘTRZNE W CZĘŚCI SUCHEJ – Tynk mineralny malowany farba akrylowa

ŚĆIANY WEWNĘTRZNE W CZĘŚCI MOKREJ – Do wysokości 2,5m płytki ceramiczne, powyżej malowane farbami odpornymi na wilgoć

ŚCIANY ELEWACYJNE – Fasada wentylowana z trójwymiarowych paneli betonowych UHPC,  w alternatywie aby obniżyć koszt fasady, można użyć 50% płaskich płyt elewacyjnych z włókna szklanego, HPL lub tworzywa sztucznego, o podobnym wyrazie estetycznym zewnętrznym

PODŁOGA W CZĘŚĆI SUCHEJ –  płytki ceramiczne

PODŁOGA W CZEŚĆI MOKREJ – płytki ceramiczne z powłoką antypoślizgową

NIECKI BASENOWE:

– główny basen sportowy – wyłożony płytkami ceramicznymi na izolacji przeciwwodnej

– pozostałe baseny – systemowe niecki ze stali nierdzewnej

SUFITY W CZĘŚCI SUCHEJ – sufit podwieszany na podkonstrukcji aluminiowej

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH

W budynku zaprojektować osobne ciągi instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych dla wody sieci instalacji basenowej i ogólnodostępnej. Sugerowana instalacja centralnego ogrzewania z instalacją grzewczą pompową. Ogrzewanie za pomocą grzejników konwektorowych, wodnych w strefie suchej oraz ogrzewania podłogowego w strefie mokrej, hali basenowej i obszarach sanitarno – szatniowych – w technologii ogrzewania obiektów basenowych i sportowych.

Wentylacja zaprojektowana jako mechaniczna z pełną rekuperacją oraz pompą ciepła. Sugerowany odzysk ciepła również za pomocą technologii podbasenia opisanej w pkt 3.4.

Uwaga: należy przewidzieć w instalacji wentylacyjnej możliwość otwierania okien w pomieszczeniach administracji.

Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub zbiorników retencyjnych.

W obiekcie zaprojektowano stację transformatorową i pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. Dodatkowo sugerowane utworzenie akumulatorni zasilającej obiekt podczas przerw w dostawie prądu.

Dodatkowo zaproponowano utworzenie instalacji fotowoltaicznej. Projektowany system będzie wyprodukowaną energię zużywał na potrzeby własne budynku, a nadmiar energii będzie oddawany do sieci energetyki zawodowej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacją typu „on-grid” przyłączoną do sieci elektroenergetycznej.

W obiekcie przewidziano także instalację odgromową z systemem uziemienia.

W obiekcie przewidziano oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, wraz z oświetleniem elewacyjnym, komunikacyjnym, ewakuacyjnym oraz oświetleniem parkingów.

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE PODBASENIA

Technologia uzdatniania wody

Etapy procesu uzdatniania wody:

1. Woda pobierana z basenu przez rynny przelewowe trafia do zbiornika wyrównawczego

2. Ze zbiornika zassana przez pompy trafia do filtrów jednowarstwowych lub wielowarstwowych, które mechanicznie pozbywają się większych zanieczyszczeń

3. Następnie woda zostaje podgrzana do odpowiedniej temperatury za pomocą grzałek lub wymiennika ciepła

4. Kolejnym etapem jest dezynfekcja wody basenowej za pomocą wybranego systemu

5. Przed ponownym wypuszczeniem wody do basenu przepływa ona przez system dozujący reagenty, gdzie za pomocą automatycznych dozowników, kontrolowane są podstawowe parametry wody basenowej.

Strefa Techniczna – obejmuje pomieszczenia i powierzchnie związane z utrzymaniem budynku, technologiami basenowymi oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy personelu. W skład tej strefy wchodzą przyłącza mediów oraz pomieszczenia takie jak:

– Filtrownia, Pomieszczenia uzdatniania wody

– Wentylatornia

– Węzeł cieplny

– Stacja transformatorowa i rozdzielnia elektryczna

– Akumulatornia

– Warsztat podręczny i magazyn materiałów

– Magazyn środków chemicznych

– Dyżurka personelu technicznego

1. Filtrownia, Pomieszczenia uzdatniania wody 

Pomieszczenie filtrowni powinno być zlokalizowane poniżej rzędnej posadownienia basenu. Orientacyjna powierzchnia filtrowni nie powinna wynosić więcej niż 30% powierzchni lustra wody. Wysokość pomieszczenia 3,5 – 4,0 m. Filtrownia powinna być usytuowana w pobliżu węzła cieplnego i basenu. Do basenów wymagających różnych temperatur wody, istnieje potrzeba stosowania osobnych obiegów wody oraz filtrów. W skład pomieszczenia wchodzą:

– Zbiorniki wyrównawcze

– Filtry jednowarstwowe lub wielowarstwowe

– Automatyczna stacja dozująca czynnik dezynfekcyjny

– Pompy wodne

W zależności od wybranego systemu dezynfekcji wody w pomieszczeniu mogą znajdować się również urządzenia do:

– Dezynfekcji chlorem – wymaga wydzielenia osobnego pomieszczenia z wydzielonym miejscem na składowanie chloru.

– Dezynfekcji promieniowaniem UV –  zastosowanie dezynfekcji ultrafioletem pozwala zniszczyć bakterie i wirusy oraz skutecznie zredukować chloraminy w wodzie pompowanej po filtrach do niecki basenowej. Lampy UV powinny być zainstalowane jak najbliżej wylotu wody.

– Ozonowania – w przypadku ozonowania muszą być zainstalowane dodatkowe instalacja usuwające ozon z wody przed jej dostaniem się do niecki basenowej, ponieważ obecność ozonu w wodzie jest szkodliwa dla oczu i skóry.

Wymagania budowlane:

– posadzka o podwyższonej wytrzymałości

– oddzielne fundamenty pod urządzenia technologiczne

– kanał ściekowy w posadzce

2. Wentylatornia

Pomieszczenie wentylatorni powinno być usytuowane centralnie w stosunku do hali basenowej, w sąsiedztwie węzła cieplnego. Umożliwia to zastosowanie powiązanego systemu ogrzewania wody oraz wentylacji hali basenowej. Ciepło odzyskane w procesie osuszania i wymiany powietrza, może być wykorzystane do podgrzewania wody basenowej i użytkowej. Orientacyjna powierzchnia wentylatorni nie powinna wynosić więcej niż 25% powierzchni lustra wody. Wysokość pomieszczenia 3,5 – 4,5 m.

W skład pomieszczenia wchodzą:

– Centrale nawiewno –  wywiewne z ewentualnym odzyskiem ciepła

– Szafy automatyki kontrolno-pomiarowej

– Kanały rozprowadzające

– Instalacja przekazująca odzyskane ciepło do wymiennika podgrzewu, obiegowej wody basenowej – rozwiązanie opcjonalne

Wymagania budowlane:

– posadzka o podwyższonej wytrzymałości

– fundamenty pod urządzenia technologiczne

– kanał ściekowy w posadzce

3. Węzeł cieplny

Pomieszczenie węzła cieplnego powinno być usytuowane centralnie w stosunku do hali basenowej i pomieszczeń technologicznych. Umożliwia to zastosowanie powiązanego systemu ogrzewania wody oraz wentylacji hali basenowej. Orientacyjna powierzchnia węzła cieplnego nie powinna wynosić więcej niż 20% powierzchni lustra wody. Wysokość pomieszczenia 3,5 – 4,5 m.

W skład pomieszczenia wchodzą:

– Główna rozdzielnia ciepła

– System podgrzewania wody gospodarczej

– System podgrzewania wody basenowej i napełniającej

– Wymienniki ciepła uzyskanego z odzysku ciepła instalacji wentylacyjnych – rozwiązanie opcjonalne

Wymagania budowlane:

– posadzka o podwyższonej wytrzymałości

– fundamenty pod urządzenia technologiczne

– kanał ściekowy w posadzce

4. Stacja transformatorowa i rozdzielnia elektryczna

Pomieszczenie stacji transformatorowej i rozdzielni elektrycznej powinno być usytuowane na parterze, ze względu na bezpieczeństwo oraz potrzebę łatwego dostępu z zewnątrz. Orientacyjna powierzchnia nie powinna wynosić więcej niż 8% powierzchni lustra wody.

W skład pomieszczenia wchodzą:

Rozdzielnie szafowe i przyścienne

Wymagania budowlane:

– posadzka o podwyższonej wytrzymałości

– fundamenty pod urządzenia technologiczne

– drzwi stalowe

– zalecane oświetlenie dzienne

– zakaz sytuowania pomieszczeń mokrych nad rozdzielnią

5. Akumulatornia

Pomieszczenie akumulatorni powinno być usytuowane na parterze, w sąsiedztwie rozdzielni elektrycznej. Orientacyjna powierzchnia nie powinna wynosić więcej niż 5% powierzchni lustra wody.

W skład pomieszczenia wchodzą:

Agregaty zasilające:

– centralne ogrzewanie,

– pompy basenowe,

– oświetlenie ewakuacyjne,

– instalacje elektrotechniczne.

6. Warsztat podręczny i magazyn materiałów

Warsztat przeznaczony jest do bieżących napraw w ramach przeglądów technicznych i powinien być usytuowany w możliwie bliskim sąsiedztwie głównych pomieszczeń technologicznych. Zalecana powierzchnia warsztatu to 15m2 + powierzchnia magazynowa.

7. Magazyn środków chemicznych

Należy przewidzieć dwa pomieszczenia o powierzchni ok. 10 m2.

8. Dyżurka personelu technicznego

Ciągła praca urządzeń technologicznych wymaga stałego nadzoru personelu technicznego, któremu trzeba zapewnić pomieszczenia przystosowane do stałego przebywania ludzi oraz węzeł sanitarny z szatniami.

Przewiń na górę