Projekt pływalni w Plewiskach
  • Nazwa: Projekt pływalni w Plewiskach
  • Inwestor: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
  • Zakres: Projekt koncepcyjny
  • Adres inwestycji: Plewiska
  • Dane budynku: Powierzchnia użytkowa: 5575,2 m2
  • Data: 2019

Projekt koncepcyjny pływalni w Plewiskach zakładał stworzenie obiektu, będącego połączeniem funkcji sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców wsi Potasze oraz całej gminy.  Projekt budynku pływalni zakłada utworzenie prostej i zwartej bryły, współgrającej swoimi gabarytami i prostą, ergonomiczną formą z budynkiem znajdującej się nieopodal szkoły. Łączy ona w sobie prostą funkcjonalność komunikacyjno – technologiczną z silnie energooszczędną formą oraz minimalistyczną estetyką elewacji i wnętrz obiektu. Zewnętrzne fasady budynku opierają się na technologii fasad wentylowanych, w połączeniu z elewacjami szklanymi. Fasada wentylowana zaprojektowana została z trójwymiarowych paneli betonowych UHPC. Ich kształt nawiązuje do kształtu fali na tafli wody. W komunikacji wewnątrz – obiektowej podzielono układ funkcjonalno – komunikacyjny tak, aby uzyskać niekrzyżujący się układ dróg dla personelu technicznego budynku, administracji pływalni i klientów placówki, a także podzielono obszar symetrycznie na strefę mokrą i suchą. W projekcie zagospodarowania terenu zaplanowano bezpieczną i funkcjonalną komunikację, rozdzielając obszar administracji od obszaru dla mieszkańców i klientów pływalni. Projekt zakłada późniejszą rozbudowę założenia o strefę basenów zewnętrzną, a także boiska sportowe.

Przewiń na górę