Projekt koncepcyjny budowy cmentarza komunalnego w Elblągu
  • Nazwa: Projekt koncepcyjny budowy cmentarza komunalnego w Elblągu
  • Inwestor: Urząd Miejski w Elblągu
  • Zakres: Projekt koncepcyjny
  • Adres inwestycji: Cmentarza komunalny w Elblągu, zlokalizowany pomiędzy istniejącym Cmentarzem Dębica, a ul. Wschodnią w Elblągu
  • Dane: Powierzchnia: 11,2 ha
  • Data: 2019

Koncepcja budowy cmentarza komunalnego stanowiła kontynuację istniejącego cmentarza. Przeprowadzono badania geotechniczne, dzięki czemu wyznaczono teren najlepszy pod zabudowę cmentarza, przeznaczając 8,3 ha na powierzchnię użytkową lokalizacji miejsc grzebalnych, eliminując tereny podmokłe, ze znacznym spadkiem, nienadające się pod zabudowę cmentarza, a także wyznaczono strefę zwartego drzewostanu, chroniąc go przed wycinką. Strefę ochrony sanitarnej wykorzystano na budowę parkingu oraz punktów usługowych, zapewniając komfortowe korzystanie z obiektu. Ideą projektu było ujęcie przestrzeni grzebalnej w tradycyjnym układzie kwaterowym oraz ukazanie go w nowoczesnej koncepcji. Stworzono czytelny, praktyczny układ, łącząc go kompozycyjnie ze starą częścią cmentarza. Nowoczesny charakter przestrzeni nadają nowatorskie kolumbaria, zaprojektowane w formie modułów i wkomponowane w ukształtowanie terenu na działce. Ich forma dodatkowo wydziela kameralną przestrzeń, w której zaproponowano elementy małej architektury służące wypoczynkowi i zadumie. W tej strefie wprowadzono również nietradycyjną dla krajobrazu Polski formę cmentarza – w formie prostych, niewielkich płyt nagrobnych na nawierzchni trawiastej, czerpiąc z kultury zachodu. Zaprojektowane układy alejowe podkreślono nasadzeniami o formie kolumnowej, nadającej przestrzeni reprezentacyjnego wyglądu.

Przewiń na górę