Opracowanie kompleksowych wielobranżowych koncepcji poszerzenia / rozbudowy Cmentarza Grębałów oraz przebudowy i rozbudowy infrastruktury na istniejącej części Cmentarza Grębałów
  • Nazwa: Opracowanie kompleksowych wielobranżowych koncepcji poszerzenia / rozbudowy Cmentarza Grębałów oraz przebudowy i rozbudowy infrastruktury na istniejącej części Cmentarza Grębałów
  • Inwestor: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
  • Zakres: Projekt koncepcyjny wielobranżowy, uzgodnienia, kosztorysy
  • Adres inwestycji: Cemnatrz Grębałów w Krakowie
  • Dane: Powierzchnia: 26 ha
  • Data: 2021

Projektowana rozbudowa cmentarza zakłada silne powiązanie kompozycyjne ze starą częścią cmentarza, poprzez utworzenie dwóch głównych alei prowadzących od wejścia, poprzez teren projektowany na istniejący teren cmentarza. Powstała kompozycja składa się z kwater prostokątnych wzdłuż ogrodzenia oraz trapezoidalnych i trójkątnych w wewnętrznej części. W pobliżu przecięcia osi przy wejściu głównym zlokalizowano dom przedpogrzebowy o prostokątnym rzucie, a także zbiornik retencyjny otaczający budynek. Nasyp zagospodarowano kolumbariami zlokalizowanymi po obu stronach skarpy. Na szczycie skarpy zaprojektowano alejkę widokową oraz kładkę betonową. W części nasypu planuje się pozostawienie istniejących dębów, pod którymi planuje się lokalizację kwater ziemnych na urny.

Przewiń na górę